FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Mezuniyet ve Diploma Teslim süreçleri

Mezuniyet ve Diploma işlemleri Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin 28 Eylül 2016 tarih ve 29841 sayılı “Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği” ne uygun olarak yürütülmektedir.