FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Mimarlık AD 2020-2021 Bahar Dönemi Doktora/ Bütünleşik Doktora Pr. Başvurusu

Mimarlık AD 2020-2021 Bahar Dönemi Doktora/ Bütünleşik Doktora Pr. Başvurusu

Mimarlık AD 2020-2021 Bahar Dönemi Doktora/ Bütünleşik Doktora Programı Başvurusu

Doktora / Bütünleşik Doktora Pr. Kontenjan: 
Toplam: 3  (Toplam kontenjan: normal kayıt, kurum içi yatay geçiş, kurum dışı yatay geçiş ve yabancı uyruklu adayların kontenjanının toplamıdır.)
Normal Kayıt: 3
Kurum içi yatay Geçiş: –        Yabancı Uyruklu:
Doktora / Bütünleşik Doktora Pr. Başvuru Şartları
1. Adaylar Üniversitelerin Mimarlık bölümü dört yıllık lisans programında mezun ve Mimarlık alanında Yüksek Lisans (tezli) derecesini almış olmalıdır. Not ortalamalarının 4’lük sistem üzerinden en az 3.00 olma şartı aranır.

*Bütünleşik doktora programı için Mimarlık Lisans programından mezun olmak ve diploma notunun 4’lük sistem üzerinden en az 3.00 olma şartı aranır.

2.Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde (Sayısal Puan) en az 70, bütünleştirilmiş doktora programına başvuran adaylar için en az 80 puan almış olmak gereklidir.
3.Yabancı Dil Sınavından (YDS ve YÖKDİL ) en az 60 puan almış veya eş değer sınavlar olarak kabul edilen sınavların(TOEFL vb.) birinden eş değer puan almış olması gerekmektedir.
4. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları gerekmektedir. (KKTC Üniversiteleri dâhil)
5. Başvuru için gerekli olan belgeler Fen Bilimleri Enstitüsü’ne teslim edildikten sonra, yukarıda belirtilmiş olan şartları sağlayan adaylara Mimarlık Anabilim Dalınca kurulan jüri tarafından online mülakat sınavı yapılacaktır. Yeterli koşulları sağlayan öğrenciler seçilecektir.
 
DEĞERLENDİRME
100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (SAYISAL)’ın %50’si, Yüksek Lisans not ortalamasının %30’u ve Sözlü mülakat notunun %20’si alınarak yapılır.
 
Sözlü Mülakat Tarihi:   22 Ocak 2021  (pazartesi)   Saat: 10.00

ONLİNE BAŞVURU

Adayların, son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvuruda bulunmaları zorunludur. Online başvuru formu olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu form imzalanarak asıl kayıtta ilgili evraklarla birlikte teslim edilecektir.

Başvuru Tarihleri:  24.12.2020- 20.01.2021

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Önemli Uyarı: Online başvuru sürecinde sisteme yükleyeceğiniz evraklarınızı  sistem (JPG) olarak  kabul etmektedir.

  • PDF formatındaki dosyalarınızı JPG formatına çevirmek için tarayıcınızdan (Chrome, Safari, Mozilla) online olarak arayarak dosyalarınızı sorunsuz çevirebilirsiniz.