FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Lisansüstü Öğrenci alımlarında YDS şartı hakkında

Lisansüstü Öğrenci alımlarında YDS şartı hakkında

LİSANSÜSTÜ ALIMLARDA YDS ŞARTI HK.
** Enstitü Kurulumuz,Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı’ nın 5850160-104.01.03.01-E.54438 sayı ve ” Lisansüstü Programlara Başvurularda YDS Sonuç İbraz Belgesi ” konulu yazısına istinaden,
1) Adayların YDS puanı olmadan Lisansüstü programlara başvurabilmesine,
2) Adayların ilgili Anabilim Dalları tarafından ilan edilen sınavlara katılmalarına olanak sağlanmasına,
3) Giriş sınavlarında başarılı bulunarak kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların, ÖSYM’ nin 27 Eylül 2020 tarihli YDS sınavına başvuru yaptığına dair belgesi bulunması halinde ”geçici kayıt” statüsünde programa kaydının açılmasına,
4) Bu adayların 27 Eylül 2020 tarihli YDS sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 gün içerisinde mesai saatinin bitimine kadar sonuç belgesini Enstitümüze ibraz etmesine; ibraz edemeyenlerin veya ibraz etmesine rağmen YDS sınavından enstitümüzün doktora programlarına giriş koşullarında belirtilen yeterli puan alamayanların program ile program ile ilişkilerinin kesilmesine,
5) Boş kalan kontenjana yedek adayların davet edilerek kayıt yaptırmasına olanak sağlanmasına karar verilmiştir.