FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İnşaat Mühendisliği ABD Doktora Programı Tez Savunması

İnşaat Mühendisliği ABD Doktora Programı Tez Savunması

Enstitümüz İnşaat Mühendisliği ABD Doktora programı öğrencisi Muhammet Çınar‘ın Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU danışmanlığında hazırlamış olduğu “An investigation of fresh and hardened properties of cementitious grout made with combined use of waste marble powder and fly ash” isimli çalışmasının, 04.04.2019 Perşembe Günü Saat 10:00’da Fen Bilimleri Enstitüsü Toplantı Odasında Doktora Tez Savunması yapılacaktır.