FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İnşaat Mühendisliği ABD Doktora Programı Tez Savunması

İnşaat Mühendisliği ABD Doktora Programı Tez Savunması

“Enstitümüz İnşaat Mühendisliği ABD Doktora programı öğrencisi SAMADAR SALİM MAJEED‘in Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU danışmanlığında hazırlamış olduğu “EXPERIMENTAL AND THEORETICAL INVESTIGATION ON THE EFFECT OF BASALT FIBERS ON THE PROPERTIES OF SELF-COMPACTED CONCRETE ” isimli çalışmasının, 11.12.2019 Çarşamba Günü Saat 13:30’da Fen Bilimleri Enstitüsü Toplantı Odasında Doktora Tez Savunması yapılacaktır.”