FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İnşaat Mühendisliği ABD Doktora Programı Tez Savunması

İnşaat Mühendisliği ABD Doktora Programı Tez Savunması

“Enstitümüz İnşaat Mühendisliği ABD Doktora programı öğrencisi FERZAND KAMAL AHMED MEDHAT‘ın Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU danışmanlığında hazırlamış olduğu “GEOTECHNICAL ENVIRONMENTAL INVESTIGATION ON THE EFFECT OF OILY WASTEWATER ON ERBIL SOILS” isimli çalışmasının, 12.12.2019 Perşembe Günü Saat 10:00’da Fen Bilimleri Enstitüsü Toplantı Odasında Doktora Tez Savunması yapılacaktır.”