FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İnşaat Mühendisliği ABD Doktora Programı Tez Savunması

İnşaat Mühendisliği ABD Doktora Programı Tez Savunması

“Enstitümüz İnşaat Mühendisliği ABD Doktora programı öğrencisi Farman Khalil Majid GHAFFOORİ‘ın Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU danışmanlığında hazırlamış olduğu “Pollution of Sandy Soil by crude oil and its influence on geotechnical properties” isimli çalışmasının, 25.09.2019 Çarşamba Günü Saat 14:00’da Fen Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonunda Doktora Tez Savunması yapılacaktır.”