FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İnşaat Mühendisliği ABD Doktora Programı Tez Savunması

İnşaat Mühendisliği ABD Doktora Programı Tez Savunması

Enstitümüz İnşaat Mühendisliği ABD Doktora programı öğrencisi Farman Khalil GHAFFOORİ‘nin Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU danışmanlığında hazırlamış olduğu “Pollution of Sandy Soil by Crude Oil and Its Influence on Geotechnical Properties” isimli çalışmasının, 18.04.2019 Perşembe Günü Saat 10:00’da Fen Bilimleri Enstitüsü Toplantı Odasında Doktora Tez Savunması yapılacaktır.