FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

HKU FBE Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

HKU FBE Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

** Tezsiz – Tezli ve Doktora programlarına kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için; Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne, gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

 1. Mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı) veya Diploma (noter onaylı örneği) veya geçici mezuniyet belgesi (noter onaylı örneği)
  2. Not döküm belgesi (veya Transkript) (aslı veya noter onaylı örneği)
  3.ALES belgesi (Tezli ve Doktora Programları için)
  4. Yabacı Dil Sınav belgesi (Doktora Programı için) (Başvurusunda Dil puanı istenen/belirtilen Tezli Yüksek Lisans Programları için)
  5. 4 adet fotoğraf
  6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  7. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı)
  8.  İkametgâh belgesi (e-devlet çıktısı veya muhtarlık)
  9. Online başvuru formu
  10.  İlgili programın öğrenim ücretini yatırıldığını gösterir banka dekontu (üniversitemiz muhasebe biriminde internet bankacılığı veya kart ile işlem yapacak adayların dekont getirmesine gerek yoktur)

Not 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.
Not 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.
Not 3: Renkli Fotokopi / Fotokopi kabul edilmemektedir.
Not 4: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre askerlik işlemleri hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacak ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve sevk tehiri ( Tecil ) işlemlerini yapacaklardır.
Not 5Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.