FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Fen Bilimleri Enstitüsü 2019 – 2020 Lisansüstü Program Kayıtları

Fen Bilimleri Enstitüsü 2019 – 2020 Lisansüstü Program Kayıtları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İLANI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2019- 2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıdaki programlara öğrenci alımı yapılacaktır.
KONTENJANLAR VE SON BAŞVURU TARİHLERİ

Tablonun tamamı görünmüyorsa sağa kaydırınız ->

PROGRAMLAR YÜKSEK LİSANS Yabancı Uyruklu Öğrenci Yüksek Lisans Programlarına Son Başvuru Tarihi Yatay Geçiş Doktora ve Bütünleşik Doktora Doktora Programlarına Son Başvuru Tarihi
Tezli Tezsiz Tezli Tezsiz Tezli Tezsiz Doktora
İnşaat Mühendisliği 10 10 10 10 31 Temmuz 2019 5 5 5 10 31 Temmuz 2019
Elektronik – Bilgisayar Mühendisliği 5 5 31 Temmuz 2019 5 31 Temmuz 2019
Mimarlık 10 1 31 Temmuz 2019 2 1 5 31 Temmuz 2019
İş Sağlığı ve Güvenliği 4 10 31 Temmuz 2019
Çevre Bilimleri ve Enerji Yönetimi 10 10 3 3 31 Temmuz 2019 5 5 31 Temmuz 2019
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 8 8 2 2 31 Temmuz 2019 2 2 31 Temmuz 2019

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR
İnşaat Mühendisliği AD Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programı için;

 1. Başvuru için adayların 4 yıllık bir mühendislik programından veya mimarlık bölümünden mezun olması gerekmektedir.
 2. Tezli programa başvuracak adayların; ALES (SAY)- son beş yıl içinde)’ en az 55 puan almış olmak. Yada YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (SAY) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 3. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
 4. Tezsiz program için ALES şartı aranmamaktadır.
 5. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.
 6. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur
 7. ( KKTC Üniversiteleri dahil )
 • Mülakat Tarihi:  1 Ağustos 2019
 • Saat: 11:00
 • Kabul Listelerinin İlan Tarihi:02-03 Ağustos 2019
 • Resmi Kayıt Tarihi:05-10 Ağustos 2019
 • Önemli Uyarı : Online Başvuru sonunda sisteme yükleyeceğiniz evraklarınızı ( JPG  ) olarak sistem kabul ediyor.
 • PDF dosyalarınızı JPG ’ çevirmek için Google yazarsanız dosyalarınızı sorunsuz çevirebilirsiniz.

İnşaat Mühendisliği AD Doktora ve Bütünleşik Doktora Programı için;

 1. Başvuru için adayların 4 yıllık bir mühendislik programından veya mimarlık bölümünden mezun olması gerekmektedir.
 2. Yüksek lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ALES (SAY- son beş yıl içinde)’ en az 55 puan almış olmak. Lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ise ALES’ten en az 80  almış olmak.
 3. ÖNEMLİ :Lisans diploması ile doktora programına başvuracak adayların diploma notunun 4’lük sistem üzerinden en az 3.00 olması gerekmektedir.
 4. YÖK tarafından kabul edilen Yabancı dil sınavlarından en az aşağıdaki puanları almış olmak.

Uluslararası Kurul tarafından kabul edilen İngilizce sınavlar ve puanlar.

  1. YDS-ÜDS-KPDS-YÖKDİL = 55 puan
  2. CAE – CAE = C Puan
  3. TOEFL İBT = 66 Puan
  4. PEARSON PTE = 50 Puan
 1. ÖNEMLİ :Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
 2. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil )
 3. Bütünleşik Doktora için; Lisans mezunu olarak başvuran adayların mezuniyet genel not ortalamaları 100 üzerinden 80 veya 4 üzerinden 3 olmalıdır. ALES (SAY- son beş yıl içinde)’ ten en az 80 puan almış olmak.
 4. Anadilleri İngilizce olan Yabancı Uyruklu öğrenci adaylarının YÖK Uluslararası Kurul tarafından kabul edilen 14.01.2015 tarihli “Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri” tablolarında yer alan sınavlardan geçer not almış olmaları.
 5. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.
 • Mülakat Tarihi:  1 Ağustos 2019
 • Saat:14:00
 • Kabul Listelerinin İlan Tarihi:02-03 Ağustos 2019
 • Resmi Kayıt Tarihi:05-10 Ağustos 2019
 • Önemli Uyarı : Online Başvuru sonunda sisteme yükleyeceğiniz evraklarınızı ( JPG  ) olarak sistem kabul ediyor.
 • PDF dosyalarınızı JPG ’ çevirmek için Google yazarsanız dosyalarınızı sorunsuz çevirebilirsiniz.

 Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği AD Tezli Yüksek Lisans Programı için;

 1. Başvuru için adayların 4 yıllık bir mühendislik programından mezun olması gerekmektedir.
 2. ALES (SAY- son beş yıl içinde) en az 55 almak yada YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (SAY) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 3. ÖNEMLİ :Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil )
 4. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.
 5. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
 • Mülakat Tarihi:  1 Ağustos 2019
 • Saat:10:00
 • Kabul Listelerinin İlan Tarihi:02-03 Ağustos 2019
 • Resmi Kayıt Tarihi:05-10 Ağustos 2019
 • Önemli Uyarı : Online Başvuru sonunda sisteme yükleyeceğiniz evraklarınızı  ( JPG  ) olarak sistem kabul ediyor.
 • PDF dosyalarınızı JPG ’ çevirmek için Google yazarsanız dosyalarınızı sorunsuz çevirebilirsiniz.

Mimarlık AD Tezli Yüksek Lisans Programı için;

 1. Başvuru için adayların Mimarlık bölümü dört yıllık lisans programlarından, not ortalamasının en az 2.50 olması ve  mezun olması gerekmektedir.
 2. ALES (SAY- son beş yıl içinde) en az 55 almış olmak. Yada YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (SAY) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 3. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır
 4. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur. (KKTC Üniversiteleri dahil )
 5. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.
 • Mülakat Tarihi:  1 Ağustos 2019
 • Saat:10:00
 • Kabul Listelerinin İlan Tarihi:02-03 Ağustos 2019
 • Resmi Kayıt Tarihi:05-10 Ağustos 2019
 • Önemli Uyarı : Online Başvuru sonunda sisteme yükleyeceğiniz evraklarınızı ( JPG  ) olarak sistem kabul ediyor.
 • PDF dosyalarınızı JPG ’ çevirmek için Google yazarsanız dosyalarınızı sorunsuz çevirebilirsiniz.

Mimarlık AD Doktora ve Bütünleşik Doktora Programı için;

 1. Adaylar Üniversitelerin Mimarlık bölümü dört yıllık lisans programında mezun ve Mimarlık alanında Yüksek Lisans (tezli) derecesini almış olmalıdır. Bütünleşik doktora programı için Mimarlık Lisans programından mezunu olmak ve diploma notunun 4’lük sistem üzerinden en az 3.00 olma şartı aranır.
 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde (Sayısal Puan) en az 70, bütünleştirilmiş doktora programına başvuran adaylar için gerekli ALES puanı en az 80’dir.
 3. Yabancı Dil Sınavından (YDS ve YÖKDİL ) en az 65 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
 1. Uluslararası Kurul tarafından kabul edilen İngilizce sınavlar ve puanlar.
 2. YDS-ÜDS-KPDS-YÖKDİL = 65 puan
 3. CAE – CAE = C Puan
 1. TOEFL İBT = 65 Puan
 1. PEARSON PTE = 65 Puan
 1. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türk Üniversitelerindeki TÖMER’lerden alınmış veya Yükseköğretim Kurulunca geçerliliği kabul edilen Türkçe bildiklerini gösterir belgeye sahip olmak,(KKTC Üniversiteleri dahil )
 2. Anabilim dalının yaptığı mülakatta başarılı olmak,
 3. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen öğrenci başvuru koşullarını yerine getirmek, şartları aranır.
 • Mülakat Tarihi:  1 Ağustos 2019
 • Saat:10:00
 • Kabul Listelerinin İlan Tarihi:02-03 Ağustos 2019
 • Resmi Kayıt Tarihi:05-10 Ağustos 2019
 • Önemli Uyarı : Online Başvuru sonunda sisteme yükleyeceğiniz evraklarınızı ( JPG  ) olarak sistem kabul ediyor.
 • PDF dosyalarınızı JPG ’ çevirmek için Google yazarsanız dosyalarınızı sorunsuz çevirebilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği AD Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programı için;

 1. Başvuru için Mühendislik ve Mimarlık bölümlerinden Lisans diplomasına sahip olmak.
 2. Tezli programa başvuracak adayların; ALES (SAY- son beş yıl içinde) en az 55 almış olmak. Yada YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES (SAY) 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 3. Tezsiz program için ALES şartı aranmamaktadır.
 4. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları. (KKTC Üniversiteleri dahil )
 5. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan ve Yabancı uyruklu adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
 • Mülakat Tarihi:  1 Ağustos 2019
 • (Bölüm Hocası Başvuruları Değerlendirecek Mülakata gelmenize gerek yoktur.)
 • Not : Bölüm hocasının Kesin Talimatı; Derslere haftada en az 2 gün katılmak zorunludur.
 • Kabul Listelerinin İlan Tarihi:02-03 Ağustos 2019
 • Resmi Kayıt Tarihi:05-10 Ağustos 2019
 • Önemli Uyarı : Online Başvuru sonunda sisteme yükleyeceğiniz evraklarınızı ( JPG  ) olarak sistem kabul ediyor.
 • PDF dosyalarınızı JPG ’ çevirmek için Google yazarsanız dosyalarınızı sorunsuz çevirebilirsiniz.

Çevre Bilimleri ve Enerji Yönetimi AD Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programı için;

 1. Başvuru için Mühendislik, Mimarlık veya Fen-Edebiyat Fakültesi bölümlerinden en az birinden mezun olmak
 2. Tezsiz program için ALES şartı aranmamaktadır.
 3. Tezli program için ALES (SAY)’tan en az 55 puan almış olmak. Başvuru tarihi itibariyle ALES (SAY- son beş yıl içinde)’ en az 55 puan almış olmak.
 4. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
 5. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları. (KKTC Üniversiteleri dahil )
 • Mülakat Yoktur. ( Kesin Kayıt Evraklarını Hazırlayıp Enstitüye  )
 • Önemli Uyarı : Online Başvuru sonunda sisteme yükleyeceğiniz evraklarınızı ( JPG  ) olarak sistem kabul ediyor.
 • PDF dosyalarınızı JPG ’ çevirmek için Google yazarsanız dosyalarınızı sorunsuz çevirebilirsiniz.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı AD Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programı için;

 1. Başvuru için adayların İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mobilya Tasarımı bölümleri dört yıllık lisans programlarından, not ortalamasının en az 2.50 olması ve  mezun olması gerekmektedir.
 2. Tezsiz program için ALES şartı aranmamaktadır.
 3. Tezli program için Tezli program için Başvuru tarihi itibariyle ALES (SAY- son beş yıl içinde)’ en az 55 puan almış olmak.
 4. Yada YÖK tarafından kabul edilen GMAT veya GRE sınav türlerinden ALES 55 puan türüne eşdeğer puan almış olmak.
 5. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) geçer puan almış olmaları. (KKTC Üniversiteleri dahil ) Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
 6. NOT:(Potpolye) çalışmalarınız varsa mülakat anında yanınızda getiriniz. Yeterli koşulları sağlayan öğrenciler seçilecektir.
 7. Alan dışı başvurularda ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenen Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.
 • Mülakat Tarihi:  1 Ağustos 2019
 • Saat: 14:00
 • Kabul Listelerinin İlan Tarihi:02-03 Ağustos 2019
 • Resmi Kayıt Tarihi:05-10 Ağustos 2019
 • Önemli Uyarı : Online Başvuru sonunda sisteme yükleyeceğiniz evraklarınızı ( JPG  ) olarak sistem kabul ediyor.
 • PDF dosyalarınızı JPG ’ çevirmek için Google yazarsanız dosyalarınızı sorunsuz çevirebilirsiniz.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

 • Adayların, her bir programın son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 • Tezli ve Doktora programları kabul listelerinin ilan tarihi ve kesin kayıt tarihleri, ilgili programın açıklamaları içerisinde duyurulmuştur.
 • Kabul listeleri; Enstitü web sayfası Duyurular kısmında, ilgili programın açıklamaları içerisinde belirtilen tarihlerde ilan edilecektir. Öğrenci adaylarının, Duyurular kısmından kabul listesi ilanlarını takip etmesi gerekmektedir.
 • Tezsiz – Tezli ve Doktora programlarına kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne, ilgili programın açıklamaları içerisinde belirtilen tarihlerarasında gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.
 • Enstitülerde OBS’ den ders kayıtları ( 18 Eylül – 20 Eylül 2019 )tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Enstitülerde derslerin başlaması (23 Eylül 2019 )
 • Ders ekleme-bırakma ve danışman onayının son günü ( 27 Eylül 2019 )

Not 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.

Not 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.

Not 3: Renkli Fotokopi / fotokopi kabul edilmemektedir.

Not 4: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre Askerlik işlemlerini hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacağı ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve Sevk Tehiri ( Tecil ) işlemlerini yapacaklardır.

Not 5: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.

YATAY GEÇİŞ İÇİN İSTENECEK BELGELER

 1. Dilekçeyi indirmek için TIKLAYINIZ.
 2. Transkriptin (Aslı-ıslak imzalı şekliyle) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.)
 3. Ders İçerikleri (Aslı-ıslak imzalı ve onaylı şekliyle) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.)
 4. Öğrenci Belgesi (Aslı-ıslak imzalı şekliyle) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.)

Not 1: Bu Belgeler (31 Temmuz 2019) tarihine kadar Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim edilecektir.

Not 2: Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin listesi (01-02 Ağustos 2019) Tarihleri arasında ilan edilecektir.

Not 3: Kayıtlar (03-10 Ağustos 2019) Tarihleri arasında yapılacaktır.

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

Tablonun tamamı görünmüyorsa sağa kaydırınız ->

Programlar Ücretler
İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
İnşaat Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL
İnşaat Mühendisliği Doktora 20.000 TL
Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Mimarlık Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans 12.000 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL
Çevre Bilimleri ve Enerji YönetimiTezli Yüksek Lisans 12.000 TL
Çevre Bilimleri ve Enerji YönetimiTezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL
İç Mimarlık ve Çevre TasarımıTezli Yüksek Lisans 12.000 TL
İç Mimarlık ve Çevre TasarımıTezsiz Yüksek Lisans 10.000 TL
  YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER ÜCRETLER
İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans 5.000 $
İnşaat Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans 4.000 $
İnşaat Mühendisliği Doktora 9.000 $
Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans 5.000 $
Mimarlık Tezli Yüksek Lisans 5.000 $
Mimarlık Doktora 9.000 $
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans 5.000 $
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans 4.000 $
Çevre Bilimleri ve Enerji YönetimiTezli Yüksek Lisans 5.000 $
Çevre Bilimleri ve Enerji YönetimiTezsiz Yüksek Lisans 4.000 $
İç Mimarlık ve Çevre TasarımıTezli Yüksek Lisans 5.000 $
İç Mimarlık ve Çevre TasarımıTezsiz Yüksek Lisans 4.000 

ÖDEME ŞEKLİ

Tezli – Tezsiz  Yüksek Lisans Programı
1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
2. Kredi kartına 10 taksit

Doktora Programı
1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
2. Kredi kartına 10 taksit
3. Dönem ücreti uygulaması = 1. Dönem + 2. Dönem + Tez Dönemi
4. Bilimsel Hazırlık + Doktora = BH + 1. Dönem + 2. Dönem + Tez Dönemi

Bütünleşik Doktora Programı
1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
2. Kredi kartına 10 taksit
3. Dönem ücreti uygulaması (Alan İçi) = 1. Dönem + 2. Dönem + 3. Dönem + Tez Dönemi
4. Dönem ücreti uygulaması (Alan Dışı) = BH + 1. Dönem + 2. Dönem + 3. Dönem + Tez Dönemi

Genel Bilgilendirme

 • Peşinde % 5indirim yapılmaktadır.
 • HKÜ Lisans mezunu öğrencilerine %10indirim yapılmaktadır.
 • Kredi kartına 10Taksit yapılmaktadır.
  • Word, Bonus, Maksimum, Card Finans’a 10 Taksit
  • Axess karta işlem yapılamamaktadır.
 • Şehit ve Gazi çocuklarına %100indirim yapılmaktadır.
 • Engellilere ( % 50ve üzeri raporu olan ) %50 İndirim yapılmaktadır.

Not 1: Yazılanların haricinde herhangi bir indirim uygulaması olmayıp Okul birincileri, ALES puanı, YDS puanı, Not ortalaması yüksek olan aday öğrencilerimiz içinde burs verilmemektedir.
Not 2: Parasal konularda ve İndirimler hakkında okulumuzun Muhasebe birimiyle iletişime geçiniz.

PEŞİN ÖDEMELER İÇİN OKULUMUZUN HESAP NUMARALARI

Denizbank Ticari Merkez Şube

 Hesap No : 5458476-351
 IBAN No   : TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01
 Açıklama  : Öğrencinin Adı Soyadı , TC numarası ve Cep numarası yazılmalıdır

Finansbank İpek Yolu Şubesi

 Hesap No : 65338112
 IBAN No   : TR24 0011 1000 0000 0065 3381 12
 Açıklama  : Öğrencinin Adı Soyadı , TC numarası ve Cep numarası yazılmalıdır

MALİ İŞLER SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ ( MUHASEBE )

Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Muhasebe Birimiyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.
Tablonun tamamı görünmüyorsa sağa kaydırınız ->

*Mali Onay Muhasebe Dahili Numaralar
*EFT / Havale 1816
1819
*Borç Sorgulama
*Kredi Kartı İşlemleri
*Ücret İadesi

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Öğrenci işleri Müdürlüğüyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.
Öğrenci İşleri Mail Adresi : oim@hku.edu.tr
Tablonun tamamı görünmüyorsa sağa kaydırınız ->

*YÖKSİS Öğrenci İşleri Dahili Numaralar
*Diploma Sorgulama 1830
1831
1832
1833
1834
1836
1838
*E-devlet İşlemleri
*OBS
*Transkript
*Öğrenci Belgesi

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Bilgi işlem Müdürlüğüyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.
Tablonun tamamı görünmüyorsa sağa kaydırınız ->

*Kullanıcı Adı ve Şifre Bilgi İşlem Müdürlüğü Dahili Numaralar
1820
1821
1822
1823
1824
1825
*Genel Sistemsel Hatalar
*OYS ve OBS Sorunlar

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER

 • Tezli ve Doktora programlarının kayıt listelerinin ilanı ve kesin kayıt tarihleri, ilgili programın açıklamaları içerisinde duyurulmuştur.
 • Tezsiz – Tezli ve Doktora programlarına kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne, ilgili programın açıklamaları içerisinde belirtilen tarihler arasında gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.
 1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı / noter onaylı örneği / aslı)
  2.Not döküm belgesi (veya Transkript) (aslı / noter onaylı örneği)
  3. ALES belgesi (Tezli ve Doktora Programları için)
  4. Yabacı Dil Sınav belgesi (Doktora Programı için)
  5. 4 adet fotoğraf
  6.  Nüfus cüzdanı fotokopisi
  7. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı)
  8.  İkametgâh belgesi (e-devlet çıktısı veya muhtarlık)
  9.  Online Başvuru Formu

10.Yabancı Uyruklu Öğrenciler TÖMER (Türkçe Dil Sınavı) belgesi

11.Yabancı Uyruklu Öğrenciler Pasaport ve Kabul Mektubu
10. İlgili programın öğrenim ücretini yatırıldığını gösterir banka dekontu (üniversitemiz muhasebe biriminde internet bankacılığı veya kart ile işlem yapacak adayların dekont getirmesine gerek yoktur)

Not 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.
Not 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.
Not 3: Renkli Fotokopi / fotokopi kabul edilmemektedir.
Not 4: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre Askerlik işlemlerini hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacağı ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve Sevk Tehiri ( Tecil ) işlemlerini yapacaklardır.
Not 5: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.

ONLİNE BAŞVURU

Adayların, son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Online başvuru formu olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu form imzalanarak asıl kayıtta ilgili evraklarla birlikte teslim edilecektir.

Önemli Uyarı : Online Başvuru sonunda sisteme yükleyeceğiniz evraklarınızı  ( JPG ) olarak sistem kabul ediyor.

PDF dosyalarınızı JPG ’ çevirmek  için Google yazarsanız dosyalarınızı sorunsuz çevirebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon numaralarından ulaşılamaması durumunda lütfen ilgili personelin mail adresine mail gönderiniz. Size en geç 24 saat içerisinde geri dönüş yapılacaktır. İnşaat Mühendisliği Tezli/ Tezsiz / Doktora programı Bölüm Sorumlusu  için; 
Araş. Gör. Muhammet ÇINAR
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1526
Mail :  Muhammet.cinar@hku.edu.tr

Araş. Gör. Mehmet SAKİN
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1527
Mail :  mehmet.sakin@hku.edu.tr

Mimarlık Tezli / Doktora Yüksek Lisans Programı için;
Araş. Gör. Merve Hilal ERDOĞAN
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1735
Mail :  h.merve.erdogan@hku.edu.tr

Öğr. Üyesi. Sinem DAGILGAN
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1234
Mail :  sinem.dagilgan@hku.edu.tr

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programı için;
Dr. Öğr. Üyesi. Hasan Selçuk SELEK
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1230
Mail :  hselek@hku.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi. Adem YURTSEVER
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1524
Mail :  adem.yurtsever@hku.edu.tr

Çevre Bilimleri ve Enerji Yönetimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programı için;
Dr. Öğr. Üyesi. Adem YURTSEVER
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1524
Mail :  adem.yurtsever@hku.edu.tr

İç Mimarlık Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programı için;
Öğr. Görevlisi. Kübra Tatar GÜLLÜ
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili :1721
Mail : kubra.tatar@hku.edu.tr

Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Tezli / Yüksek Lisans programı için;
Arş. Gör. Fatih Ali SİNANOĞLU
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili : 1217
Mail : fatih.alisinanoglu@hku.edu.tr

Doç. Dr. M. Fatih HASOĞLU
Tel  : (0342) 211 80 80 – Dahili : 1210
Mail : mfatih.hasoglu@hku.edu.tr

Fen Bilimleri Enstitüsü için;
Enstitü Sekreteri  İbrahim Halil ERDOĞAN
Tel : (0342) 211 80 80 – Dahili : 1410
Mail : fbe@hku.edu.tr