FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ders Kayitlari Ve Derslerin Başlama Tarihi

Ders Kayitlari Ve Derslerin Başlama Tarihi

31 Ocak – 05 Şubat 2017

Fakülte/Yüksekokul/Enstitülerde OBS'den ders kayıtları

06 Şubat 2017

Fakülte/Yüksekokul/Enstitülerde derslerin başlaması