FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Formlar ve Dilekçeler

Ders Yükü Formu
Doktora Kabul ve Onay Formu
Doktora Tez Öneri Formu
Doktora Tez Savunma Tutanağı
Doktora TİK Değerlendirme Formu
Doktora Tez Değerlendirme Formu
Doktora Yeterlilik Sınav Evrakları Teslim Üst Yazısı
Doktora Yeterlilik Sınav Jüri Tutanağı
Doktora Yeterlilik Sözlü Sınav ve Sonuçları
Doktora Yeterlilik Sözlü Sınav Yoklama Tutanağı
Doktora Yeterlilik Yazılı Sınav Soruları ve Sonuçları
Doktora Yeterlilik Yazılı Sınav Yoklama Tutanağı
Doktora Yeterlilik Yazılı Sözlü Jüri Öneri Formu
Ek Ders Çizelgesi
Kütüphanede ve Dökümantasyon Tez Yayınlama Formu
Lisansüstü Danışman Değişikliği Formu
Lisansüstü Eksik Evrak Taahhütnamesi
Lisansüstü Geçici Ders Kayıt Formu
Lisansüstü Kayıt Taahhütnamesi
Lisansüstü Muafiyet Talep Formu
Lisansüstü Öğrenci Affı Başvuru Dilekçesi
Lisansüstü Proje Konu Öneri Formu
Lisansüstü Proje Teslim Tutanağı
Lisansüstü Savunma İstemi
Lisansüstü Savunma Tutanağı
Lisansüstü Sınav Evrağı Teslim Tutanağı
Lisansüstü Sınav Notu İtiraz Formu
Lisansüstü Soruşturma Raporu
Lisansüstü Soruşturmacı Atama
Lisansüstü Tanık Daveti
Lisansüstü Tanık İfade Tutanağı
Lisansüstü Tezi Danışmanı Öneri Formu
Lisansüstü Tez İntihal Raporu
Lisansüstü Tez Jüri Öneri Formu
Lisansüstü Tez Tamamlama Formu
Lisansüstü Yatay Geçiş Dilekçesi
Lisansüstü Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu
6698 KVKK Enstitü Öğrenci Onay Formu
Mazeret Sınavı Dilekçesi
Öğrenci İşleri Disiplin Soruşturması
Tez Dönemi Uzatma Talep Formu
Tez İzleme Komitesi Talep Formu
Yüksek Lisans Tez Konu Öneri Formu
Yüksek Lisans Tez Savunma Tutanağı
Yüksek Lisans Kabul ve Onay Formu