FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İnşaat Mühendisliği ABD Doktora Programı Tez Savunması

İnşaat Mühendisliği ABD Doktora Programı Tez Savunması

“Enstitümüz İnşaat Mühendisliği ABD Doktora programı öğrencisi Akar Bakhtıyar Abdullah‘ın Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU danışmanlığında hazırlamış olduğu “Investigating Geotechnical Properties of Soils Using Ground Granulated Blast Furnace Slag, Fly Ash, And Lignosulfonates; Unary, Binary, And Ternary Effects” isimli çalışmasının, 23.05.2019 Perşembe Günü Saat 14:00’da Fen Bilimleri Enstitüsü Toplantı Odasında Doktora Tez Savunması yapılacaktır.”