FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Fen Bilimleri Enstitüsü 2019 – 2020 Lisansüstü Program Kayıtları

Fen Bilimleri Enstitüsü 2019 – 2020 Lisansüstü Program Kayıtları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İLANI Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2019- 2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıdaki programlara öğrenci alımı yapılacaktır. KONTENJANLAR VE SON BAŞVURU TARİHLERİ Tablonun tamamı görünmüyorsa sağa kaydırınız -> PROGRAMLAR YÜKSEK LİSANS Yabancı Uyruklu Öğrenci Yüksek Lisans Programlarına Son Başvuru Tarihi Yatay Geçiş Doktora ve Bütünleşik […]

İnşaat Mühendisliği ABD Doktora Programı Tez Savunması

“Enstitümüz İnşaat Mühendisliği ABD Doktora programı öğrencisi Akar Bakhtıyar Abdullah‘ın Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU danışmanlığında hazırlamış olduğu “Investigating Geotechnical Properties of Soils Using Ground Granulated Blast Furnace Slag, Fly Ash, And Lignosulfonates; Unary, Binary, And Ternary Effects” isimli çalışmasının, 23.05.2019 Perşembe Günü Saat 14:00’da Fen Bilimleri Enstitüsü Toplantı Odasında Doktora Tez Savunması yapılacaktır.”