FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli ve Tezsiz Lisansüstü programı Final Takvimi

İnşaat Mühendisliği ABD Doktora Programı Tez Savunması

Enstitümüz İnşaat Mühendisliği ABD Doktora programı öğrencisi Mohamed Moafak Aziz ARBILI’nin Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU danışmanlığında hazırlamış olduğu “Crude Oil Pollution on Clayey Soil and Effect on Some Geotechnical Properties in Erbil Province” isimli çalışmasının, 18.04.2019 Perşembe Günü Saat 12:00’da Fen Bilimleri Enstitüsü Toplantı Odasında Doktora Tez Savunması yapılacaktır.

İnşaat Mühendisliği ABD Doktora Programı Tez Savunması

Enstitümüz İnşaat Mühendisliği ABD Doktora programı öğrencisi Farman Khalil GHAFFOORİ‘nin Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU danışmanlığında hazırlamış olduğu “Pollution of Sandy Soil by Crude Oil and Its Influence on Geotechnical Properties” isimli çalışmasının, 18.04.2019 Perşembe Günü Saat 10:00’da Fen Bilimleri Enstitüsü Toplantı Odasında Doktora Tez Savunması yapılacaktır.

İnşaat Mühendisliği ABD Doktora Programı Tez Savunması

Enstitümüz İnşaat Mühendisliği ABD Doktora programı öğrencisi Muhammet Çınar‘ın Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU danışmanlığında hazırlamış olduğu “An investigation of fresh and hardened properties of cementitious grout made with combined use of waste marble powder and fly ash” isimli çalışmasının, 04.04.2019 Perşembe Günü Saat 10:00’da Fen Bilimleri Enstitüsü Toplantı Odasında Doktora Tez Savunması yapılacaktır.