FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FOTOĞRAF GALERİSİ

Duyurular

Fen Bilimleri Enstitüsü 2019 – 2020 Lisansüstü Program Kayıtları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İLANI Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2019- 2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıdaki programlara öğrenci alımı yapılacaktır. KONTENJANLAR VE SON BAŞVURU TARİHLERİ Tablonun tamamı görünmüyorsa sağa kaydırınız -> PROGRAMLAR YÜKSEK LİSANS Yabancı Uyruklu Öğrenci Yüksek Lisans Programlarına Son Başvuru Tarihi Yatay Geçiş Doktora ve Bütünleşik […]

İnşaat Mühendisliği ABD Doktora Programı Tez Savunması

“Enstitümüz İnşaat Mühendisliği ABD Doktora programı öğrencisi Akar Bakhtıyar Abdullah‘ın Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU danışmanlığında hazırlamış olduğu “Investigating Geotechnical Properties of Soils Using Ground Granulated Blast Furnace Slag, Fly Ash, And Lignosulfonates; Unary, Binary, And Ternary Effects” isimli çalışmasının, 23.05.2019 Perşembe Günü Saat 14:00’da Fen Bilimleri Enstitüsü Toplantı Odasında Doktora Tez Savunması yapılacaktır.”

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli ve Tezsiz Lisansüstü programı Final Takvimi
İnşaat Mühendisliği ABD Doktora Programı Tez Savunması

Enstitümüz İnşaat Mühendisliği ABD Doktora programı öğrencisi Mohamed Moafak Aziz ARBILI’nin Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU danışmanlığında hazırlamış olduğu “Crude Oil Pollution on Clayey Soil and Effect on Some Geotechnical Properties in Erbil Province” isimli çalışmasının, 18.04.2019 Perşembe Günü Saat 12:00’da Fen Bilimleri Enstitüsü Toplantı Odasında Doktora Tez Savunması yapılacaktır.

İnşaat Mühendisliği ABD Doktora Programı Tez Savunması

Enstitümüz İnşaat Mühendisliği ABD Doktora programı öğrencisi Farman Khalil GHAFFOORİ‘nin Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU danışmanlığında hazırlamış olduğu “Pollution of Sandy Soil by Crude Oil and Its Influence on Geotechnical Properties” isimli çalışmasının, 18.04.2019 Perşembe Günü Saat 10:00’da Fen Bilimleri Enstitüsü Toplantı Odasında Doktora Tez Savunması yapılacaktır.